Kilka słów o bazach danych

Dostęp do informacji jest obecnie podstawą każdego biznesu. Tak samo ważna jest informacja o stałych oraz potencjalnych klientach. Umożliwiając budowanie bazy danych klientów ułatwiamy funkcjonowanie naszego biznesu. W ten sposób ułatwiamy kontakt nie tylko sobie, ale także naszym klientom. Uzyskujemy tak ich zaufanie i możliwość dzielenia się informacjami na temat ofert naszej firmy, ciekawostek z branży oraz innych wiadomości, które będą dla nich wartościowe.

Firewall-supportZbierając informacje w bazie danych możemy uporządkować je, aby później wykorzystać w odpowiedni sposób przy prowadzeniu kampanii. Trzeba jednak pamiętać, aby nie zasypywać klientów informacjami bardzo często. Muszą one także dostarczać im pewną wartość dodaną, aby nie potraktowali wiadomości, które im wysyłamy jako spam. Ważne jest także zadbanie o to, aby dana wiadomość pasowała do konkretnej grupy klientów. Nie wszyscy nasi klienci będą zainteresowani każdą naszą ofertą. Tworzenie baz jest także ważne jeżeli szukamy potencjalnych klientów, z którymi będziemy chcieli się w przyszłości skontaktować drogą mailową lub osobiście chcąc przedstawić ofertę handlową. W tym celu można skorzystać z gotowych i sprecyzowanych zbiorów danych B2B lub B2C.