Bazy danych w biznesie

bazaW obecnych czasach prowadzenie biznesu bez informacji jest niemożliwe. Bez sprecyzowania, kto jest odbiorcą naszych produktów lub usług, znajomości konkurencji oraz naszego rynku, można zapomnieć o jakiejkolwiek sprzedaży. Budowanie bazy danych klientów jest niezbędne. W ten sposób gromadzimy dane na temat odbiorców naszych ofert i mamy pewność, że sprzedaż naszego produktu nie jest jednorazowa lub przypadkowa.

Budując bazę poznajemy naszych klientów oraz możemy być z nimi w stałym kontakcie. Dzięki temu nasze działania mogą sprawić, że zostaną oni z nami dłużej i częściej będą korzystać z naszych usług. Ze względu na to, że pozyskanie nowego klienta wiąże się z dużymi kosztami, warto dbać o to, aby poznawali oni naszą firmę i dostarczać im wartość. W ten sposób nie trzeba o nich cały czas zabiegać, a zamiast tego można dostarczyć im konkretne oferty oraz informacje. W ten sposób możemy także spersonalizować naszą wiadomość dla danego odbiorcy lub wyselekcjonowanej grupy. Powracający klient, z którym jesteśmy w stałym kontakcie to taki, który będzie często korzystał z naszej oferty. Znając jego preferencje możemy dopasować ofertę do jego potrzeb. Stali klienci decydują o sukcesie firmy, dlatego posiadanie aktualnych informacji na ich temat jest niezbędne.